புதிய செயற்கை கோள் கண்டுபிடிப்பு ஆனால் சூரியன் இல்லை

பூமியில் இருந்து 80 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் சூரியன் போன்ற நட்சத்திரம் ஏதுமின்றி தன்னந்தனியே சுற்றி வரும் இளையகோள் ஒன்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவின் சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி குழுவினர் நடத்திய ஆய்வில் இந்த இளைய கோள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது வியாழன் கோளை விட ஆறு மடங்கு பெரியதாக உள்ளது. சுமார் ஒரு கோடியே 20 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றிய இந்த கோளுக்கு பி.எஸ்.ஓ.ஜே. 318_5_22 என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதுவரையில் சூரியன் இல்லாமல் தனியாக சுற்றும் கோள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

 

 

You may also like ...

புதிய அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்க பிரகாஷ்ராஜ் தீர்மானம்!

புதிய அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கவுள்ளதாக, நடிகர் பிரக

துஷ்பிரயோகங்கள் தொடர்பில் தெரிவிப்பதற்கு புதிய இணையதளத்தை ஆரம்பிக்கும் கூகுள்!

சில மாதங்களுக்கு முன்னர் உலகளவில் உள்ள பிரபலங்கள்

புதிய தொகுப்புகள்