உலகிலேயே மிகச் சிறிய துளையிடும் சாதனம் உருவாக்கம்

இரும்பு, பலகை, சுவர்கள் என்பவற்றினை துளையிடுவதற்கு Driller எனும் துளையிடும் சாதனம் பயன்படுத்தப்படுவது அறிந்ததே.

இச்சாதனமானது தேவைக்கு ஏற்றாற்போல் பல அளவுகளில் காணப்படுகின்றது.

இவ்வாறிருக்கையில் உலகிலேயே காணப்படும் Driller சாதனங்களில் மிகவும் சிறிய Driller உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

17 மில்லி மீற்றர் உயரமும், 7.5 மில்லி மீற்றர் அகலமும், 13 மில்லி மீற்றர் நீளமும் கொண்ட இச்சாதனத்தை நியூசிலாந்தைச் சேர்ந்த பொறியியலாளரான Lance Abernethy என்பவர் வடிவமைத்துள்ளார்.

You may also like ...

கூகுள் அஸிஸ்டன்ட் சாதனம் தொடர்பில் வெளியான மகிழ்ச்சியான செய்தி

கூகுள் அஸிஸ்டன்ட் (Google Assistant) என்பது செயற்க

ஆப்பிளினால் உடல் ஆரோக்கியத்தை பேண புதிய சாதனம் அறிமுகம்!

ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பத்தின் வரவினை தொடர்ந்து மனிதர்

புதிய தொகுப்புகள்