ரோபோ மரத்தினை உருவாக்கி விஞ்ஞானிகள் சாதனை!

ஐரோப்பியாவை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கி சாதித்துள்ளனர்.

இதுவரை காலமும் விலங்குகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ரோபோக்களே உருவாக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இந்த மர ரோபோக்களின் உருவாக்கமானது தொழில்நுட்ப உலகில் உற்றுநோக்கப்படுகின்றது.

PLANTOID எனப்படும் இந்த ரோபோக்களின் கிளைகள் பிளாஸ்டிக்கினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அதேவேளை இலைகள் சென்சார்களை கொண்டுள்ளது.

இதன்மூலம் வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், ஈர்ப்புவிசை, தொகை மற்றும் இரசாயனப் பதார்த்தங்களின் அளவை மதிப்பிடக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது.

மேலும் இந்த ரோபோ மரத்தில் இரண்டு வேர்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

You may also like ...

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் படைத்துள்ள சாதனை!

365 என்ற அதிகூடிய சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கட் போட்டி

தானாகவே சக்தியை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய செயற்கை கலம் உருவாக்கி விஞ்ஞானிகள் சாதனை!

ஒளித்தொகுப்பின் ஊடாக இரசாயன சக்தியை பிறப்பிக்கக்கூ

புதிய தொகுப்புகள்