என்புகளில் காணப்படும் துவாரங்களை அடைக்க புதிய பொலிமர் கண்டுபிடிப்பு

விபத்துக்கள், அறுவைச் சிகிச்சையின் போது அல்லது பிறப்பிலேயே என்புகளின் ஏற்படும் துவாரங்களை அடைக்க புதிய பொலிமர் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

பஞ்சுபோன்று மென்மையாக காணப்படும் இந்த பொலிமரினை டெக்ஸ்ஸாஸிலுள்ள A&M என்ற பல்கலைக்கழகத்தில் Dr. Melissa Grunlan என்பவரின் தலைமையில் ஆய்வில் ஈடுபட்ட குழுவினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை 60 டிகிரி செல்லிசியஸிற்கு வெப்பம் ஏற்றும்போது மிருதுவான தன்மையை அடைகின்றது. இதனால் துவாரங்களில் இலகுவாக உட்புகுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் என அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

You may also like ...

இனி எவரும் ட்ராக் செய்ய முடியாது: பயர்பாஸ் உலாவியின் புதிய பதிப்பு அறிமுகம்

இணைய உலாவிகளின் மூலம் ஒருவரின் கணினி செயற்பாடுகளை

புதிய நிரல்படுத்தலில் லசித் மாலிங்க முன்னேற்றம்!

சர்வதேச இருபதுக்கு 20 போட்டிகளுக்கான பந்துவீச்சாளர

Also Viewed !

புதிய தொகுப்புகள்