நமது பிறப்பு, ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம்.ஆனால்..

You may also like ...

இந்த ஒரு காயே போதும் மலேரியா முதல் சக்கரை நோய் வரை அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெற

புடலங்காய் ஆங்கிலத்தில் gourd family என்று சொல்வார

நைட் மட்டும் இத ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டு தூங்குங்க; உங்க வெயிட் சரசரனு குறையும்!

உடல் பருமனால், பிடித்ததை சாப்பிட முடியாமல், பிடித்