இந்த பகுதி இன்னும் பூர்த்தியாக‌வில்லை. விரைவில் பதிவேற்றப்படும்.

மன்னிக்கவும்!  இந்த பகுதி இன்னும் பூர்த்தியாக‌வில்லை. விரைவில் பதிவேற்றப்படும்.

You may also like ...

விரைவில் Mozilla Firefox உலாவியில் புதிய அம்சம் அறிமுகம்!

கூகுளின் குரோம் உலாவிக்கு அடுத்தபடியாக உலகில் அதிக

இந்த ஒரு காயே போதும் மலேரியா முதல் சக்கரை நோய் வரை அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெற

புடலங்காய் ஆங்கிலத்தில் gourd family என்று சொல்வார