இலங்கையில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள காரைதீவுக் கிராமத்தில் இருக்கும் ஒரு வீடு ஒன்றின் பின்புறத்தில் அதிசய தாவரம் ஒன்று திடீரென முளைத்து உள்ளது.

Page 7 of 7

புதிய தொகுப்புகள்