ஒரு சதுரங்க அட்டையில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்கு?

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

ஒரு  சதுரங்க அட்டையில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்கு?
உங்கள் விடைகளை இங்கு பதிவு செய்யுங்கள்..

You may also like ...

மின்சாரம் எப்படி உருவாகிறது - ஒரு அறிவியல் தகவல்.

நமது முன்னோர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் விளக்குகளையே பய

உலகளாவிய இணையத்திற்கு எத்தனை வயது தெரியுமா?

தற்போதைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக காணப்

புதிய தொகுப்புகள்